Având în vedere importanța activităților pentru asigurarea siguranței populației și răspunderile prestatorilor de servicii, Asociația Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de fum și Șeminee - ASFOCH și-a propus, încă de la înființare și elaborarea statutului, alături de organizarea școlarizărilor pe diferite domenii de activitate, autorizarea internă în baza unor proceduri prestabilite a societăților membre și nemembre, care desfășoară activități de coșerit.

Scopul autorizării ASFOCH este ca aceste societățile să efectueze servicii de înaltă calitate profesională, care să aibă ca rezultat final instalații de evacuare a gazelor de ardere sigure și durabile, conforme cu prevederile legislației de specialitate în vigoare.

Condițiile de autorizare, cuprinse în Regulamentul privind autorizarea internă ASFOCH, constau în principal în absolvirea de către angajații societăților a școlarizărilor interne organizate de asociația noastră și în dotarea corespunzătoare a prestatorilor de servicii cu scule și echipamente adecvate, la nivelul secolului XXI, dotare verificată de către Comisia de autorizare desemnată.

Autorizarea internă ASFOCH se efectuează pentru două niveluri distincte de competență, respectiv

  • nivelul I  - curățarea coșurilor de fum,
  • nivelul II - verificarea și curățarea coșurilor de fum.

La secțiunea Coșari autorizați se regăsesc societățile membre ASFOCH, care desfășoară activități de coșerit în diferitele județe ale țării.

Regulament privind autorizarea internă ASFOCH (link)

HOTE SI VENTILATII: MEMBRI ATESTATI ASFOCH:

De peste un mileniu locuințele și nu numai, atât din mediul urban, dar mai ales din mediul rural sunt încălzite cu sobe, ce folosesc combustili solizi, iar de câteva zeci de ani și gazoși. Până la anularea STAS-ului reactualizat ultima dată în anul 1972, tehnica încălzirii cu sobe în România s-a dezvoltat și perfecționat bazându-se exclusiv pe practica seculară a meșterilor populari. Însă, odată cu intrarea în vigoare a standardelor europene, sobarii trebuie să se conformeze și să aplice rezultatele performanțelor atinse în ultimii ani de progresul tehnico-științific din domeniul sobăritului modern.

Sobele tradiționale, foarte uzuale, dețin un șir de calități pozitive, dar din păcate, majoritatea covârșitoare dintre acestea nu sunt capabile să încălzească uniform încăperile, nu sunt atât de eficiente și pentru deservirea lor se consumă mult timp.

Noile reglementări naționale în domeniul construcțiilor permit folosirea sobelor moderne ca sursa principală de asigurare a confortului termic, atât în regiunile mai calde, cât  și în regiunile mai reci ale țării. Consumul de combustibil nu depinde doar de sobă, ci și de performanța energetică a încăperii/încăperilor încălzite cu aceste tipuri de generatoare de căldură.

Încălzirea rațională se referă la factori importanți, care influențează crearea unor condiții confortabile, cultura habitatului, economia în exploatarea imobilelor și nu în ultimul rând protecția mediului înconjurător.

De ceva vreme grija față de mediu a generat curentul pentru renunțarea  în timp scurt la combustibilii fosili, admițând pentru arderea în focare doar a combustibilului solid de origine vegetală - biomasa. Astfel, sobele sunt readuse în atenție, fiind printre puținele independente de energia electrică, surse generatoare de căldură, în care se poate arde biomasa (lemne, bricheți, peleți, tocătura de lemn, paie și alte deșeuri agricole vegetale).

Având în vedere că toate clădirile noi trebuie sa aibă o permeabilitate redusă la aer, ceea ce de altfel este normal, dar și faptul că din ce în ce mai mult se promovează implementarea sistemelor de ventilare cu recuperare de căldură din aerul viciat, pentru alimentarea cu aer necesar combustiei se prevăd din faza de proiectare a imobilului, canale, ce conduc aerul din exterior direct în focar. Aceste canale de aducțiune sunt dotate cu elemente de obturare, care în perioade dintre focuri întrerup circulația aerului și astfel răcirea sobei este încetinită prin reducerea pierderilor de căldură, odată cu aerul extras datorită tirajului coșului de fum.

Evident că sobele nu pot funcționa fără coșuri de fum. Nu ne vom opri prea mult asupra coșurilor aici, căci sunt descrise suficient în celelalte secțiuni, dar este important de reținut că o sobă performantă, care are un randament ridicat de captare a căldurii, trimite spre coș gaze de ardere cu temperaturi reduse, mult mai reduse decât se recomandau acum câteva zeci de ani în urmă. La acest capitol este necesar de subliniat, că în goana după performanță energetică, să nu se extragă mult prea multă căldură din gazele de ardere, pentru că deși majoritatea sistemelor de coșuri de fum certificate sunt rezistente la condensat, pericolul formării dopurilor de gheață la gura de evacuare a coșului în anumite regiuni climatice ale țării persistă.

O sobă modernă trebuie sa facă față următoarelor exigențe:

  • să ofere un randament de peste 80% și să nu necesite mult timp pentru deservirea sa;
  • să se încălzească în partea inferioară considerabil mai mult decât în partea superioară, pentru a uniformiza mai bine distribuția temperaturilor din încăpere;
  • să mențină o temperatură a aerului interior aproape constanta pe parcursul perioadei dintre două focuri, perioadă care nu poate fi mai scurtă decât 8 ore;
  • să stocheze bine căldura acumulată, ceea ce se reflectă asupra consumului de combustibil;
  • să fie suficient de etanșă și să nu creeze fisuri, prin care sa poată pătrunde în încăpere monoxidul de carbon;
  • să nu genereze funingine, prin  organizarea corectă a  arderii combustibilului, adică arderea să aibă loc la temperaturi ridicate și doar în spațiul focarului;
  • să creeze pentru imobile cu un singur nivel  și coșul de fum cu înălțime  redusă o rezistență minimă în calea gazelor de ardere și a aerului admis din exterior;
  • să reprezinte o construcție relativ simplă și trainică.

Pentru construcția sobelor se folosesc doar materiale corespunzătoare domeniului de aplicare.

Sobăritul modern necesită totodată și dotări speciale, cum sunt mașinile de debitat răcite cu apă pentru  materiale ceramice și minerale, polizoare pentru prelucrarea suprafețelor ceramice și metalice, malaxoare pentru mortare, etc.

Dispunând de o pregătire teoretică temeinică și de experiență practică îndelungată, maeștrii sobari ASFOCH proiectează și construiesc sobe cu acumulare de căldură eficiente din punct de vedere energetic și cu aspect estetic deosebit.


You can make your Joomla! website unavailable to visitors until selected date. To enable this option login to Administrator back-end.

1. Click the Extensions → Template Manager → JM-Template-Name → Basic Settings menu item

2. Find field Coming Soon and click Enable button.

3. Next set date in filed Coming Soon Date.

Click the Save button to implement the new settings.

Title and description you can change in Extensions → Module Manager. Find module Our site is coming soon on position coming-soon. You can also publish different type of module if you like.

Coming Soon page can be easily customised in file - /templates/jm-template-name/tpl/comingsoon.php

Back to top