loading...
Academia de cosariArisiAsroProhornar

In conformitate cu art. 14 din statutul asociatiei, se convoaca pentru ziua de marti, 6 iulie 2021, incepand cu orele 19.00, Adunarea Generala ASFOCH, care se va desfasura in Reghin, jud. Mures.

Ordinea de zi a adunarii va fi, dupa cum urmeaza:

· Prezentarea Raportului de activitate si a Bilantului pe anul 2020, respectiv descarcarea de gestiune pe anul 2020

· Planul de activitati pe anul 2021

· Probleme organizatorice.

- Diverse

Propunerile membrilor cu drept de vot pentru ordinea de zi, vor fi trimise pe mail sau posta Consiliului Director pana la data de 30 iunie 2020, conform prevederilor statutare, data de 30 iunie fiind si data limita de plata a cotizatiei pe anul in curs, care da drept de vot si participare in AG.

Participarea membrilor la lucrarile Adunarii Generale ASFOCH se face numai in conditiile indeplinirii prevederilor statutare.(art. 14 din Statutul ASFOCH) și cu respectarea prevederilor legale privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 aflate în vigoare la data desfășurării evenimentului. 

Pentru validarea votului, reprezentantii firmelor vor avea cu ei delegatie din partea societatii membre. Orice membru poate delega un alt membru pentru reprezentarea in Adunarea Generala numai printr-o imputernicire care este valabila numai cu stampila dupa caz si semnatura celui reprezentat. Imputernicirile se vor depune in original la secretariatul asociatiei inainte de inceperea sedintei. Numarul maxim de imputerniciri admise pe numele unui singur membru este de 2 (doua). Imputernicirile de delegare a unui alt membru vor fi trimise secretariatului ASFOCH in original până cel târziu la data de 30 iunie 2021.

Back to top