loading...
 ArisiAsroProhornar 

In conformitate cu art. 14 din statutul asociatiei, se convoaca pentru ziua de vineri, 3 mai 2019, incepand cu orele 15.00, Adunarea Generala ASFOCH, care se va desfasura in Rastolita, jud. Mures, la Pensiunea Calimani.

Ordinea de zi a adunarii va fi, dupa cum urmeaza:

· Prezentarea Raportului de activitate si a Bilantului pe anul 2018, respectiv descarcarea de gestiune pe anul 2018

· Planul de activitati pe anul 2019

· Probleme organizatorice.

- Diverse

Propunerile membrilor cu drept de vot pentru ordinea de zi, vor fi trimise pe mail sau posta Consiliului Director pana la data de 15 aprilie 2019, conform prevederilor statutare, data de 15 aprilie fiind si data limita de plata a cotizatiei pe anul in curs, care da drept de vot si participare in AG.

Participarea membrilor la lucrarile Adunarii Generale ASFOCH se face numai in conditiile indeplinirii prevederilor statutare.(art. 14 din Statutul ASFOCH).

Pentru validarea votului, reprezentantii firmelor vor avea cu ei delegatie din partea societatii membre. Orice membru poate delega un alt membru pentru reprezentarea in Adunarea Generala numai printr-o imputernicire care este valabila numai cu stampila dupa caz si semnatura celui reprezentat. Imputernicirile se vor depune in original la secretariatul asociatiei inainte de inceperea sedintei. Numarul maxim de imputerniciri admise pe numele unui singur membru este de 2 (doua).

Back to top