ASRO
ASFOCH
Pagina principala
Documente
Autorizare ASFOCH
Cosari autorizati
Maestri semineisti
Stiri
Cosuri profesionale
Contact

ProHornar.ro
Cosuri de fum agreate

Importanţa coşului de fum

Coşul de fum este o componentă importantă a unei instalaţii de încălzire, având rolul de a evacua în siguranţă, deasupra nivelului acoperişului, fumul şi gazele arse nocive, rezultate în urma arderii diferitelor tipuri de combustibili. Printr-un tiraj optim se asigură şi alimentarea corespunzătoare cu aer de ardere a unor surse de căldură cum sunt cazanele atmosferice cu gaz, cazanele cu lemne, şemineele şi sobele de teracotă.

Solicitări în coşul de fum

Coşurile de fum sunt supuse la solicitări de natură fizică şi chimică foarte intense, constând în variaţii mari de temperatură,  şoc termic cauzat de aprinderea depunerilor de funingine şi gudron, soldat cu temperaturi ce pot depăşi chiar şi 1000ºC. Condensatulul format în coş are caracter acid, puternic coroziv. Pe timp de iarnă, structura  coşului este solicitată şi la îngheţ-dezgheţ.

Riscuri

Un coş de fum executat din materiale necorespunzătoare şi necurăţat periodic prezintă un risc major pentru proprietari. În anul 2011, conform statisticilor I.G.S.U., peste 2200 (!) de incendii, în medie  6 incendii/zi (!) au fost generate de coşurile de fum defecte sau necurățate. Neetanşeitatea coşurilor este cauza unui număr însemnat de intoxicaţii cu monoxid de carbon.

Cerinţe

Un coş de fum profesional trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, după cum urmează:

Cerinţe privind amplasarea, înălţimea

  • amplasarea cât mai aproape de punctul cel mai înalt al construcţiei
  • înălţimea corespunzătoare peste nivelul acoperişului
  • asigurarea unei înălţimi active de tiraj de minim 4.00 m

Cerinţe privind proprietăţile materialelor, componentelor utilizate

  • rezistenţă la temperaturi ridicate şi la şocuri termice
  • etanşeitate la umiditate şi la gaze de ardere
  • rezistenţă la condensatul acid

Cerinţă privind funcţionalitatea (tirajul)

  • dimensionarea secţiunii interioare a coşului numai de către specialişti, în funcţie de caracteristicile tehnice ale sursei de căldură

Cerinţe privind mentenanţa

  • montarea la baza coşului a unei uşiţe de curăţire termorezistentă şi etanşă
  • efectuarea periodică a operaţiunilor de inspecţie şi curăţare numai de către personal calificat, autorizat

Atestarea calităţii

În conformitate cu legislaţia de specialitate în vigoare, pentru construcţia coşurilor de fum se pot utiliza numai materiale, componente sau sisteme adecvate domeniului, care dispun de declaraţie de performanță şi marcaj CE.

Avantaje, beneficii

Prin realizarea unui coş de fum profesional, curăţat corespunzător, proprietarii vor avea parte, pe termen lung, de siguranţă  în exploatare şi se vor bucura de confortul termic asigurat de o sursă de căldură, care va funcţiona la un randament energetic ridicat.

Sisteme de cosuri de fum profesionale agreate:CEMACON HELUZ

Citeşte mai mult...
 
LEIER

Image

Citeşte mai mult...